home

Ny styresammensetning

På årsmøtet 15. april ble Jens Bugge innsatt som nytt styremedlem, mens Jan M. Fredriksen ble valgt inn som fast møtende vara. Hans - Petter Ass ble gjenvalgt som styreleder for 2 år.....

Jens Bugge er pensjonert høyesterettsdommer med mange års fartstid som styreleder i Den Norske Turistforening. Bugge vil bringe nyttig erfaring og juridisk ekspertise inn i styret.
Jan M. Fredriksen bor i Marka og har vært tillitsvalgt i vel, bydelsutvalg og idrettslag, Han har i mange år ledet skog- og friluftsavdelingen i Oslo kommunes skoger.
 
Det nye styret ble som følger:
Hans-Petter Aas, leder.
Margrethe Geelmuyden, nestleder.
Randi Larsen, Ulf Rogneby, og Jens Bugge, medlemmer.
Bernt Bull, Kjersti P. Gurholt, Marit Figenschau, Kristin Moe Krohn og Jan Fredriksen, fast møtende varamedlemmer.