home

Seminar om friluftsliv og barnefattigdom 11. januar 2018

Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har gleden av å ønske velkommen til heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00 - 15.00.

Formålet med seminaret er å belyse problemet med deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reellt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?

Pris per deltager: Kr 350,-

Link til påmelding

 

Program friluftsliv og barnefattigdom

Del 1: Belyse og analysere - statistikk og forskning på feltet

09.00 - 09.30 Åpning ved Oslofjordens Friluftsråd og møteleder Erling Dokk Holm
09.30 - 10.00 Økonomiske levekårsforskjeller blant barn og unge v/Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA 
10.00 - 10.20 Hva er hverdagskonsekvensene for lavinntekstfamilier? v/Kjersti Eknes, seniorrådgiver seksjon for likestilling og inkludering
10.20 - 10.40 Hvem deltar i friluftslivet? v/Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH
10.40 - 11.00 Kaffepause

Del 2: Eksemplifisere - muligheter og suksesshistorier

11.00 - 11.10 Fritidsklubben i Bærum
11.10 - 11.20 Bydel Gamle Oslo
11.20 - 11.30 Oslofjorden Friluftsråd
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 12.40 Bøler Frivillighetssentral
12.40 - 12.50 Eksempler fra Drammen
12.50 - 13.00 Skiforeningen
13.00 - 13.10 Oslo og Omland Friluftsråd

Del 3: Forandre og forbedre - veien videre

13.10 - 13.25 ALLEMED - barns rett til deltakelse v/ Thale Solli Kvernberg, ALLEMED-dugnaden, Røde Kors
13.25 - 13.40 Veien videre v/Oslo og Omland Friluftsråd
13.40 - 14.00 Forvaltningens rammer og muligheter v/Terje Qvam, seksjonsleder friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet
14.00 - 15.00 Paneldebatt ledet av Erling Dokk Holm